Etiket: cari açık nedir

Devletlerin çeşitli gelir ve gider kalemleri bulunur. Bu tür kalemler arasında ihracat gelirleri ithalat gelirleri...