Etiket: cari açık

Devletlerin çeşitli gelir ve gider kalemleri bulunur. Bu tür kalemler arasında ihracat gelirleri ithalat gelirleri...