Dimes, Çalışan Yatırımlarını İki Kat Artırdı

Türkiye’nin önde gelen içecek markası DİMES, son 3 yıl içerisinde çalışan yatırımları bütçesini yüzde 200 oranında artırdı.

Dimes, Çalışan Yatırımlarını İki Kat Artırdı
  • Magazin
  • 05/01/2023 8:30 am
  • 0
  • 143
  • A+
    A-

Türkiye’nin önde gelen içecek markası DİMES, son 3 yıl içerisinde çalışan yatırımları bütçesini yüzde 200 oranında artırdı. Sürdürülebilir şirket başarısı için yeteneği çekmek kadar elde tutmaya da öncelik veren DİMES bünyesinde, çalışan yatırımlarına ayrılan bütçe İnsan Kaynakları toplam bütçesinin yüzde 38’ini oluşturuyor. Bu bütçe içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetleri (ÖĞRENDİMES çalışmaları), çalışan motivasyonu faaliyetleri (EĞLENDİMES çalışmaları), DİMES Yetenek Yönetimi Programı, Ödül ve Takdir Sistemi ve Yan Hak Sistemi yer alıyor.

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, yetenek ve kariyer gelişimini önceliklendiren İnsan Kaynakları uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Son 3 yıllık dönemde çalışan yatırımları bütçesini yüzde 200 oranında artıran DİMES, İnsan Kaynakları süreçlerini, birbirini destekleyecek ve besleyecek şekilde kurgulanmış, çalışan katılımının ön planda tutan uygulamalarla yürütüyor.

Kurum kültürünün, şirket başarısının temel kaynağı olduğun söyleyen DİMES CHRO (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) Yelda Tavlan, “DİMES’in gücü, farklı kuşaklardan, değişik sosyal çevrelerden gelen, değişik fikirlere, değişik alanlarda multidisipliner eğitime ve deneyime sahip, ancak aynı değerleri paylaşan bireylerden oluşan ekibimizden kaynaklanıyor. Her zaman daha iyisini yapmak için kendiyle rekabet etme tutkusunu içselleştirmiş, birbirine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı, ancak bunlardan ödün vermeden değişime açık, birlikte çalışabilen takım yapımız, bu yapının sürdürülebilirliğini güvence altına alan iş kültürümüz ve kuruluşumuzdan geleceğe taşıdığımız değerlerimiz, bizim en büyük güçlerimizdir” dedi.

REKLAM ALANI

Yelda Tavlan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim görevimiz, DİMES’in stratejik hedeflerine ulaşma yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm değişim gelişim sürecini yönetmek ve şirketimizin kurumsal yapısını güçlendirme konusunda itici güç görevi görmek. Sektörümüzde en iyi İnsan Kaynakları yapısını kurup, en iyi uygulamaları hayata geçirerek, çalışan etkinliğinin ve bağlılığının artmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm faaliyet ve uygulamalarımızda topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ve etik değerlere bağlı olarak hareket ediyoruz.”

Çalışan Yatırımları Bütçesinde Yüzde 200 Artış

DİMES bünyesinde çalışan yatırımlarına ayrılan bütçenin, pandemi öncesi döneme oranla yüzde 200 artırıldığını söyleyen DİMES CHRO Yelda Tavla, “Yeteneği çekmek ve elde tutmak için İnsan Kaynakları politikalarımızı, 2020 yılından itibaren her yıl kademeli olarak artırılan ve çalışana yatırım konusunda sürekli gelişim projeleri ile destekliyoruz.  Şirketimizin çalışan yatırım bütçesi 2022 yılı için İnsan Kaynaklarına ait toplam bütçenin yüzde 38’ini oluşturuyor. Bu bütçe içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetleri (ÖĞRENDİMES çalışmaları), çalışan motivasyonu faaliyetleri (EĞLENDİMES çalışmaları), DİMES Yetenek Yönetimi Programı, Ödül ve Takdir Sistemi ve Yan Hak Sistemi yer alıyor. Özellikle yeteneği elde tutma konusunda sadece tek bir kalemin ön plana çıkmasının yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Anlamlı bir başarı elde etmek için çalışanı destekleme süreci, dengeli ve doğru yatırımla yürütülmeli. Bu nedenle eğitim ve gelişim, motivasyonu artırma, ödül ve takdir sağlama ve yan hakları geliştirme konularının tamamının aynı önemde ele alınmasına ve geliştirilmesine özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu. 

Çalışan Yatırımları Kapsayıcı ve Kişiselleştirilebilir Olmalı 

DİMES CHRO Yelda Tavlan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada değişen en önemli etken ise yapılan tüm yatırımların hem şirketin tamamını kapsayıcı özellikte olması, hem de olabildiğince kişiselleştirilebilir bir yapıya da sahip olmasıdır. Eğer tüm çalışanları kapsayan sistemler kurulmaz ise adalet duygusunun azalması, kişiselleştirmeye uygun sistemler olmazsa da özellikle yeni kuşakların ve genç yeteneklerin bağlılığını artırma konusunda risk yaşanması olasıdır. DİMES İnsan Kaynakları olarak yaptığımız tüm çalışmalarda bu iki kritere uygun olarak hareket etmeye özen gösteriyoruz.”

Oryantasyon Sürecinde Kurum Değerleri Aktarılıyor 

Oryantasyon süreçlerinin, yetenek kazanımının çok önemli bir parçası olduğunu vurgulayan DİMES CHRO Yelda Tavlan, “Kurum değerlerinin ve kültürünün kuruma kazandırılmış yeteneklere en doğru şekilde aktarılması, çalışanların bu değer ve kültürü benimseyecekleri ve uygulayacakları ortamın sağlanması önem taşıyor. Bu kapsamda DİMES Ailemizin her yeni katılımcısına, daha işe başlamadan önce tüm departmanlarla tanışma takvimini de görebileceği bir oryantasyon programı iletiyoruz. Oryantasyon programımız çalışanların enerjilerinin en kısa zamanda ve en etkin biçimde faydaya dönüştürülmesini hedefliyor. Aynı zamanda oryantasyon sürecindeki görüşmelerin değerlendirilmesi, sürecin gelişime açık yönlerini de bize gösteriyor. Süreç kendi gelişim mekanizmalarını içinde barındırıyor. 2023 yılında Dijital Oryantasyon Sistemi ile yeni çalışma arkadaşlarımızın, DİMES’e, kültürüne, değerlerine, uygulamalarına ve kurallarına ait tüm bilgilere, çok daha detaylı ve standart eğitim içerikleriyle ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca 3 Boyutlu Sanal Tur Programı ile işe yeni başlayan tüm çalışanların farklı lokasyonlarımızı sanki oradaymış gibi gezmesini ve detaylı şekilde bilgi almasını sağlayacak sistemler ile destekleyeceğiz” dedi.

Çalışan Bağlılığında Süreklilik 

Çalışan bağlılığının, kurum kültürüne paralel ve yenilikçi bakış açılarıyla şekillenen uygulamalarla süreklilik kazanabileceğini sözlerine ekleyen Yelda Tavlan, “Çalışan Bağlılığı’nı her yıl bağımsız global danışmanlarımız ile ölçümlüyor ve çıkan sonuçlar üzerinden DİMES çalışan bağlılığı uygulamalarımızı, çalışma arkadaşlarımızın beklentileri ve tüm lokasyonlardaki çalışanları kapsayacak şekilde kurguluyoruz; kapsayıcılığımızı eşzamanlı yapılan etkinlikler ve yeni uygulamalar ile destekliyoruz. Şirket içindeki birçok iş uygulamamızı, entegre ödül sistemimize bağlayarak çalışanların öğrenme ve gelişme çabası, başarıları ve şirket içi uygulamalara katılımları ödüllendiriliyor. Şirket kültürümüzün bir parçası olan eşitlik ve kolektif inovasyon ruhumuzu besleyen her fikre ve kurumsal girişimciliğe değer vermemiz, çalışanlarımızın kendi bireysel alanlarında serbesti içerisinde hissetmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Liyakati Değerlendiren Yetenek Yönetim Programı

Yeteneğin geliştirilmesi kapsamında çalışanların gelişim yollarının ve kariyer yolculuklarının net şekilde planlanarak şeffaflıkla paylaşılmasının önemine değinen Yelda Tavlan, bu konuda şunları dile getirdi: “Her seviyede liyakati değerlendirmeyi amaçlayan Yetenek Yönetim programımız, potansiyel ve yetenekleri tespit edip, stratejik hedeflere ulaşmayı sağlayacak kritik roller için yetkinliklerini hazır hale getirmek ve iç kaynaklar ile dikey/yatay terfi ve atamaları desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsama dahil olan tüm eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının doğru analiz edilerek yol haritasının tüm çalışanları kapsayacak şekilde çizilmesi gerekiyor. DİMES bünyesinde yeteneğin geliştirilmesi için performansı ve potansiyeli göz önünde bulundurularak çalışanlar yetenek yönetimi programlarına dahil edilir. Yetenek yönetimi programımız DİMES çalışanlarına, kendi yeteneklerini şirket stratejileri kapsamında geliştirme fırsatı sağlar. Ayrıca şirket içerisinde Gelişim Elçisi unvanı ile farklı projelerde de görev alarak, gelişimin deneyimleyerek artırılması ve eş zamanlı olarak şirkete daha fazla katma değer sağlanması da önemsenir. Yetenek yönetimi dışında ise, her çalışana içinde bulunduğu fonksiyon ve çalışan grubuna göre ve departman taleplerine göre eğitimler verilir. 

Özgür ve Esnek Çalışma Hayatı

Çalışma hayatının, sosyal ve teknolojik dinamiklerle giderek daha özgür ve esnek nitelik kazandığına vurgu yapan Yelda Tavlan, “DİMES bünyesindeki hibrit model çalışma uygulamamız ve yönetim kültürümüz, çalışanların ofise geliş gidiş saatlerini değil, yarattığı katkıyı ve performansı ön planda tutuyor. Özgür ve esnek bir çalışma hayatı, yönetim kavramına bakış açılarında daha samimi bir ortamı ve koçluk yapan yöneticileri ön plana çıkarıyor. DİMES’i farklı kılan yönetim anlayışımızın temelinde, samimiyet ve birbirine güvenmek ilk sıralarda yer alıyor. Kurduğumuz sistemler, yönetim anlayışımız da katı hiyerarşiden uzak, esnek ve her seviyede çalışanın rahatlıkla inisiyatif kullanabileceği bir seviye bulunuyor” dedi.

Dijital ve Fiziksel Ortamlı İşveren Markaları

DİMES İnsan Kaynakları fonksiyonunun en önemli özelliğinin, çalışana yatırım konusunda sürekli global uygulamaları takip edip, yeni projeler geliştirmek olduğunu vurgulayan Yelda Tavlan, “ÖĞRENDİMES ve EĞLENDİMES adı altında iki işveren markası oluşturduk. ÖĞRENDİMES işveren markamız, düzenlediğimiz tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini, eğitime ek olarak birçok farklı alanda hizmetlerle bir araya getiriyor. ÖĞRENDİMES Online platformumuz, iş ve iş dışı konularda Eğitim, Blog İçerikleri, Kitaplar, Makaleler ile tüm çalışma arkadaşlarımıza zaman ve mekandan bağımsız öğrenme deneyimiyle dijital bir eğitim ve gelişim yolculuğu sunuyor. Buna ek olarak düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çok çeşitli konulardaki Webinarlar ile iş ve iş dışı konularda kolektif öğrenmeyi sağlamak ve CeoTalks Etkinlikleri ile de şirket stratejileri ve gelecek dönem gelişmeleri hakkında tüm çalışanların aynı yöne bakmasını sağlıyoruz. EĞLENDİMES markamızla ise, çalışanların hem şirketle hem de çalıştıkları ekiplerle derin bağlar kurmalarını desteklemeye yönelik çok sayıda faaliyetler sunuyoruz. Birçok özel günü kutladığımız, çalışanlara ya da ailelerine özel hediyeler ile duygusal bağımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımız yer alıyor. Ayrıca, farklı atölyeler, sinema günleri, yarışmalar, müzik geceleri ile lokasyonlarımızda fiziki ortamda ya da Metaverse evreni gibi dijital ortamda etkinliklerle çalışanlarımızı ortak değerlerimiz çevresinde bir arada tutmayı önemsiyoruz.” dedi.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ